I TESTVERSJON

Autopilot-modus for klargjort gjennomstrømming er nå i forhåndsversjon

Oppdatert: 04 november, 2019

Med Autopilot-modus velger brukere et gjennomstrømmingsnivå og Azure Cosmos DB vil automatisk skalere forespørselsenhet/er opp og ned etter behov for å matche kapasitet med etterspørsel. Velg nivåoppgraderingen som automatisk vil flytte kontoen din til det neste høyeste nivået hvis etterspørselen er større enn den øvre grensen for det nåværende nivået ditt. Dette betyr at brukere ikke trenger å administrere eller justere klargjort gjennomstrømming opp eller ned for å matche trafikkmønstre. Dette sparer tid, fjerner behovet for egendefinert skripting og fjerner risikoen for overklargjøring eller overklargjøring av gjennomstrømming. Du kan være sikker på at, når du velger nivåoppgraderinger, vil appene dine aldri være begrensede grunnet for stor etterspørsel eller utilstrekkelig gjennomstrømming.

Les mer

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Ignite

Related Products