Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for februar 2019

27 feb

Generell tilgjengelighet: Azure Lab Services

TILGJENGELIG NÅ

Vi erklærer herved Azure Lab Services allment tilgjengelig.

 • Azure Lab Services
 • Pricing & Offerings
 • Services
27 feb

Azure DevOps CLIs forhåndsversjon og funksjonsoppdatering på datasamlebåndet - Sprint 148-oppdateringen

TILGJENGELIG NÅ

Under Sprint 148-oppdateringen av Azure DevOps har vi lagt til en ny CLI-utvidelse som lar deg samhandle med Azure DevOps services ved å bruke kommandolinjegrensesnittet.

 • Azure DevOps
 • Features
27 feb

Power BI Workspace Collections avvikles

Måltilgjengelighet: Q2 2018

Siden du nå kan bygge inn flere Power BI-funksjoner i appene dine ved å bruke Power BI Embedded, avvikler vi Power BI Workspace Collections-tjenesten.

 • Power BI Embedded
 • Pricing & Offerings
26 feb

Introduserer Azureportalens “hvordan”-video-serie

En ny ukentlig videoserie legger frem spesifikke aspekter ved Azureportalen slik at du kan arbeide med effektivt og produktivt mens du utplasserer dine sky-belastninger fra portalen.

 • Microsoft Azure-portal
 • Features
 • Management
 • Services
26 feb

Databasenevningen blir nå støttet i Azure SQL Database-administrert forekomst

TILGJENGELIG NÅ

Azure SQL Database-administrert forekomst støtter nynevning av databaser.

 • Azure SQL Database
 • Features
26 feb

Offentlig forhåndsversjon: Azure Log Analytics er tilgjengelig i nye områder i Australia

TILGJENGELIG NÅ

Azure Log Analytics er tilgjengelig i forhåndsversjon i Østre Australia og i Sentral-Australia.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Regions & Datacenters
 • Services
26 feb

Azure Container Registrys brannmurregler og Virtuelt nettverk (forhåndsvisning)

I TESTVERSJON

Azure Container Registry støtter nå container.registeringer som kan plassere i et virtuelt nettverk, og eliminere det offentlige sluttpunktet og istandsette brannmurregler for spesifikk ekstern ressurstilgang.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Beholderregister
 • Services
26 feb

Azure App Service – WildFly på Linux er i forhåndsversjon

I TESTVERSJON

WildFly på Azure App Service på Linux er nå i forhåndsversjon. Kjør Java EE-apper på Azure og benytt deg av infrastrukturen til Azure for sikkerhet, skalerbarhet og mye mer.

 • App Service
 • Services
26 feb

Fjern Application Insights-tilkoplingene via Power

TILGJENGELIG NÅ

For å forhindre Applikasjonsdata å nå arbeidsfeltet etter at OMS-portalen er avsluttet, fjern eksisterende koplinger via et Powershellskript.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • SDK and Tools
 • Services
26 feb

Støtte for sikkerhetspakke for foretak - istandsatt HDInsight-klynger i Azure Data Factory

Du kan bruke Azure Data Factory for å kontrollere din Azure HDInsight Spark og Hadoop-arbeidsbelastninger mot HDInsight.klynger med Entreprisesikkerhetspakken som er lenket til et aktivt katalog-domene.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
26 feb

Overvåk Azure Data Factorys datasamlebånd ved å bruke Azure Monitor og Logganalyse

TILGJENGELIG NÅ

Du kan overvåke Azure Data Factorys datasamlebånd ved å bruke Azure Monitoranalysetjenestepakke som er tilgjengelig på Azure Marketplace.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Azure Data Factorys visuelle redskaper er integrert med GitHub

TILGJENGELIG NÅ

Azure Data Factorys visuelle redskaper er nå integrert med GitHub, slik at du kan samarbeide med andre utviklere, gjøre kildekontroll og sette versjoner for Data Factory-ressursene dine.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Egendriftet IR-deling på tvers av flere datafabrikker

TILGJENGELIG NÅ

Du kan dele en eksisterende egendriftet IR med flere datafabrikker. Denne funksjonaliteten hjelper deg å gjenbruke en eksisterende egendriftet infrastruktur i en annen datafabrikk mens du bygger et hybrid dataintegrert samlebånd.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Parametriser koplingene til datalagrene i Azure Data Factory

TILGJENGELIG NÅ

Du kan nå parametrisere tjenestelenkene i Azure Data Factory.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Lenket administratorstøtte er tilgjengelig for CI/CD i dine datafabrikker

TILGJENGELIG NÅ

Azure Data Factory generer nå lenkende ressurs-administratormaler for CI/CD ved å bryte ned fabrikknyttelasten i flere filer for å hjelpe brukerne med ressursadministrasjonsmal-begrensninger.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Azure Functions er nå støttet som et steg i Azure Data Factory datasamlebånd

TILGJENGELIG NÅ

Azure Functions er nå integrert i Azure Data Factory, slik at du kan kjøre en Azurefunksjon som et trinn i dine datafabrikk-samlebånd.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Opprett et varsel for å gjennomføre proaktiv overvåking av dine datafabrikk-samlebånd

TILGJENGELIG NÅ

Organisasjoner kan nå forbedre operasjonell produktivitet ved å opprette varsler på dataintegreringstjenester (suksess/feil) og proaktivt overvåke via Azure Data.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Utvidede overvåkingsmuligheter og tagger/annotasjoner i Azure Data Factory

TILGJENGELIG NÅ

Azure Data Factorys datasamlebånd omfatter nå støtte og utvidede overvåkingsmuligheter, inkludert instrumentbrett og forbedret avlusing.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Kodefri datatransformasjon under skalering i Azure Data Factory

I TESTVERSJON

Du kan designe visuelt, kompilere og administrere datatransformasjonsprosessen uten å forlate Spark eller å ha dypere forståelse for den utplasserte infrastrukturen.

 • Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
 • Services
25 feb

Verktøysforbedringer for TypeScript-støtte i Azure Functions

TILGJENGELIG NÅ

TypeScript-utviklingserfaring i Azure Functions er forbedret. Nye redskaper inkluder Azure Functions Core Tools og Azure Functions Extension for Visual Studio Code, såvel som en npm-pakke sin inneholder typedefinisjoner for bruk av TypeScript med Azure Functions og enkelte npm-skript til å abstrahere enkelte func-kommandoer.

 • Azure Functions
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område