Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for oktober 2017

30 okt

Azure DevTest Labs: Kali Linux image available in your lab

You can select a Kali Linux image when you're creating a VM in your lab.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
27 okt

Public preview expansion: VNet Service Endpoints and Storage Firewalls and Virtual Networks

I TESTVERSJON

The public previews for Virtual Network Service Endpoints and Firewalls and Virtual Networks for Azure Storage have been expanded to include all regions in the Azure public cloud.

 • Storage-kontoer
 • Virtual Network
 • Regions & Datacenters
27 okt

Georeplikering i Azure Container Registry

I TESTVERSJON

Georeplikering vil la Azure Container Registry fungere som ett enkelt register samtidig som det er tilgjengelig for lokale operasjoner i de repliserte områdene.

 • Features
27 okt

Azure Container Service administrert Kubernetes

TILGJENGELIG NÅ

Microsoft fortsetter med innovasjonen av beholdertjenester med tilgjengeligheten av administrert Kubernetes i Azure Container Service (testversjon).

 • Features
27 okt

Azure Logic Apps – Kobling for Workday Human Capital Management

I TESTVERSJON

Azure Logic Apps vil hjelpe kunder med å koble sammen apper, data og enheter hvor som helst – lokalt eller i skyen. Den nye Logic Apps-koblingen for Workday Human Capital Management vil gjøre det enkelt å opprette arbeidsflyter for behandling av viktige personalavdelingsoppgaver.

 • Features
24 okt

Public preview: Python 2 support and Hybrid Runbook Workers for Linux

I TESTVERSJON

Python 2 support and Hybrid Runbook Workers for Linux are both publicly available in preview for Azure Automation.

 • Automatisering
 • Management
 • Services
23 okt

Public preview: Twice the performance and unlimited columnar storage with SQL Data Warehouse

I TESTVERSJON

Announcing a new, faster performance tier for Azure SQL Data Warehouse for compute-intensive analytical workloads.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
 • Pricing & Offerings
23 okt

Load files from Azure Blob storage into Azure SQL Database

I TESTVERSJON

Azure SQL Database will enable you to directly load files stored in Azure Blob storage by using specific SQL statements.

 • Features
23 okt

Instant recovery of files from Azure Linux Virtual Machine backups

I TESTVERSJON

Instantly restore files from Azure Linux Virtual Machine backups with no additional cost or new infrastructure by using Azure Backup. You'll be able to quickly mount an iSCSI-based recovery volume, then browse and copy the files to the destination of your choice.

 • Features
17 okt

Vi bekjentgjør den nye VNet-integrasjonsfunksjonen i App Service

For Azure App Service istandsetter en ny versjon av VNets Integrasjonsmulighet tilgang til ressurser på tvers av tjenesteendepunktene eller Azure ExpressRoute-koplingene.

 • App Service
 • Features
16 okt

Azure Global VNet Peering generelt tilgjengelig

TILGJENGELIG NÅ

Det gleder oss å kunngjøre generell tilgjengelighet for Azure Global VNet Peering. Global VNet Peering gir deg mulighet til å opprette virtuelle nettverk-nodenett i forskjellige områder for å bygge et globalt privat nettverk i Azure.

 • Virtual Network
 • Features
15 okt

Azure Application Insights SDK for Node.js

I TESTVERSJON

Med Azure Application Insights for Node.js kan utviklere enkelt overvåke Node.js-apper og -tjenester i produksjon for tilgjengelighet, ytelse og bruk.

 • Features
15 okt

Java-støtte for Azure Functions

I TESTVERSJON

Java-støtte for Azure Functions er nå tilgjengelig i offentlig testversjon.

 • Features
15 okt

Azure API Management Analytics PowerBI-løsningsmal

TILGJENGELIG NÅ

Azure API Management Analytics PowerBI-malen gjør det mulig å opprette engasjerende, tilpassbare dashbord som illustrerer trafikkflyt igjennom Azure API Management-instansen.

 • Features
15 okt

Azure Cosmos DB

TILGJENGELIG NÅ

Benytt deg av fordelen av tilbudet på gratis tidsbegrenset tilgang for Azure Cosmos DB, uten behov for et Azure-abonnement.

 • Features
15 okt

Azure Batch AI Service

I TESTVERSJON

Testversjon av Azure Batch AI er nå tilgjengelig. Testversjonen av Azure Batch AI hjelper deg med å trene opp og teste dyplæring og andre maskinlæringsmodeller ved hjelp av GPU- og CPU-klynger.

 • Features
15 okt

Azure IoT Remote Monitoring update

TILGJENGELIG NÅ

New updates to Azure IoT Remote Monitoring, a solution accelerator that's fully operational right out of the box, are now available.

 • Features
14 okt

Azure Availability Zones

I TESTVERSJON

Azure Availability Zones leverer et omfattende sett av muligheter for høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting for å kunne møte de mest krevende forretningsbehovene til kontinuitet.

 • Virtuelle maskiner
13 okt

General availability: Service Fabric 6.0 on Linux

TILGJENGELIG NÅ

Service Fabric version 6.0 of the runtime and .NET SDK 2.8 are available. Service Fabric is generally available as a container orchestrator on Linux.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services
13 okt

Azure Batch updates

Learn about recent Batch updates for custom images, virtual networks, low-priority GA, and more.

 • Batch
 • Features

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område