Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for august 2017

24 aug

Azure Cosmos DB – Hendelsesdrevne arkitekturer med bibliotek for endringsfeedbehandling

TILGJENGELIG NÅ

Utvikle hendelsesdrevne arkitekturer og få en sanntidsstrøm av databaseoppdateringer med Azure Cosmos DB-endringsfeed.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
23 aug

Azure Cloud Shell: Generate scripts by using mssql-scripter

Use mssql-scripter, an open-source command-line interface, to generate database scripts in Azure Cloud Shell.

 • Cloud Shell
 • Cloud Services
 • Microsoft Azure-portal
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Management
 • SDK and Tools
 • Services
23 aug

Azure Monitor: New capabilities for diagnostic settings

I TESTVERSJON

In Azure Monitor, you can now create multiple resource diagnostic settings per resource (in public preview) and route your metrics and logs to a destination in a different subscription.

 • Azure Monitor
 • Features
 • Services
21 aug

Azure Data Catalog enhanced permissions

Recent updates have added new capabilities to the Standard Edition of Azure Data Catalog to give Data Catalog administrators more control over allowed operations on catalog metadata.

 • Datakatalog
 • Features
21 aug

Azure Event Grid

TILGJENGELIG NÅ

Azure Event Grid er et innovativt tilbud som vil gjøre en hendelse om til et førsteklasses objekt i Azure. Med Azure Event Grid vil du være i stand til å abonnere på hendelser som oppstår på tvers av Azure-ressursene dine og svare på disse med serverløse plattformer som Functions eller Logic Apps.

 • Features
17 aug

Azure Data Catalog support for relationships and related data assets

Recent updates have added new capabilities to Azure Data Catalog to deliver support for relationships between registered data assets, and discovering related data assets in the Data Catalog portal.

 • Datakatalog
 • Features
17 aug

Azure Batch updates

Recent Batch updates for rendering, job task counts, and exposing ports on pool nodes.

 • Batch
 • Features
17 aug

Public preview: Azure Event Grid

I TESTVERSJON

Enable event-based reactive programming in Azure.

 • Services
14 aug

Azure Monitor: Varsel om administrasjonshendelser blir avviklet

Måltilgjengelighet: Q4 2017

Varsler om administrasjonshendelser blir avviklet etter 1. oktober 2017, da funksjonaliteten har blitt overført til aktivitetsloggvarsler.

 • Features
9 aug

General availability: Azure DNS in Microsoft Azure Germany

TILGJENGELIG NÅ

Azure DNS is now generally available in Microsoft Azure Germany.

 • Azure DNS
9 aug

Azure Log Analytics-oppdateringer

TILGJENGELIG NÅ

Med Azure Log Analytics kan du samle inn og koordinere data fra flere kilder for å få en samlet dashbordvisning og oppnå innsikt for å oppdage og løse IT-problemer.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
2 aug

Azure Site Recovery available in US DoD and new Azure Government regions

Azure Site Recovery is now available in all Azure Government regions (US DOD Central, US DOD East, US Gov Arizona, US Gov Texas, US Gov Iowa, US Gov Virginia).

 • Azure Site Recovery
 • Regions & Datacenters
2 aug

Azure Backup available in US DoD and new Azure Government regions

Azure Backup has expanded its service to cover all Azure Government regions.

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område