Oppdateringslogg

Månedlige oppdateringer for april 2016

29 apr

Mobile Apps iOS Client SDK v3.1.0 released

An update to the iOS Client SDK for Mobile Apps contains a fix to Azure Active Directory authentication and switches the SDK to use WebKit instead of WebView.

 • App Service
 • Mobile Services
 • SDK and Tools
29 apr

Aktiv georeplikering tilgjengelig på alle Azure SQL Database-tjenestenivåer

Måltilgjengelighet: Q2 2017

Vi har utvidet funksjonene våre for georeplikering ved å innføre aktiv georeplikering på tjenestenivåene Basic og Standard i Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Services
29 apr

Azure IoT Gateway SDK enters public beta

I TESTVERSJON

The Azure IoT Gateway SDK, which facilitates the creation of on-premises gateways, enters public beta.

 • Azure IoT Hub
 • Features
29 apr

New Dv2 instances for Azure HDInsight

A new instance size, D5 v2, extends the Dv2-Series for Azure HDInsight. It has 16 cores and 56 GB of memory.

 • HDInsight
 • Pricing & Offerings
 • Regions & Datacenters
 • Services
29 apr

Azure DevTest Labs available in six more regions

Azure DevTest Labs is now live in all 15 public regions that support Azure compute with Resource Manager, including Australia, Brazil, and more regions in the United States, Europe, and Asia.

 • Azure DevTest Labs
 • Regions & Datacenters
 • Services
29 apr

General availability: Azure Cool Blob storage

TILGJENGELIG NÅ

Cool Blob storage is now generally available. With the new Blob storage accounts, you can choose Hot and Cool access tiers to store data cost-effectively depending on its access pattern.

 • Storage-kontoer
 • Features
27 apr

Azure IoT Suite goes international

I TESTVERSJON

We are expanding the regional availability of Azure IoT Suite to include Australia and Japan, as well as Microsoft Azure Deutschland (preview), a Microsoft cloud with German data trustee T-Systems.

 • Regions & Datacenters
 • Services
22 apr

Azure Stream Analytics integration with Power BI is now generally available

TILGJENGELIG NÅ

Azure Stream Analytics and Power BI integration is now generally available

 • Azure Stream Analytics
 • Features
20 apr

Azure IoT Suite security articles added

We’ve added three articles to provide more details about how Microsoft Azure enables security from the ground up, about best practices for the IoT ecosystem, and about threat modeling for IoT scenarios.

 • Features
19 apr

Public preview: Azure Search indexer for Azure tables

I TESTVERSJON

Azure Search supports Azure tables as a data source.

 • Azure Cognitive Search
 • Features
19 apr

General availability: Azure Container Service

TILGJENGELIG NÅ

Azure Container Service optimizes the configuration of popular open-source tools and technologies specifically for Azure. It provides an open solution that offers portability for both your containers and your application configuration. Today, it enters general availability.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
15 apr

Southeast Australia region available for Azure Automation

Azure Automation is available in the Azure Southeast Australia region.

 • Automatisering
 • Regions & Datacenters
15 apr

XML and SQL stored procedure in Logic Apps

XML and SQL stored procedure functionality have been added to Logic Apps.

 • App Service
 • Features
15 apr

Automation: Run As account

In Azure Automation, you can create an Azure Run As account (service principal) to use for authenticating with Azure when managing Azure Resource Manager resources.

 • Automatisering
 • Features
14 apr

Azure App Service SSL certificates available for purchase

You can purchase Standard SSL certificates or Wildcard SSL certificates.

 • App Service
 • Pricing & Offerings
 • Services
12 apr

Global search in the Azure portal

I TESTVERSJON

In the Azure portal, you can jump to your resources, resource groups, and subscriptions no matter what you have open by using the global search box.

 • Microsoft Azure-portal
7 apr

Tilpass utviklerportalsidene ved hjelp av Azure API Management-maler

TILGJENGELIG NÅ

Vi laserer API Management-maler: en ny metode for å tilpasse innholdet i utviklerportalsidene dine ved hjelp av et tilgjengelig utvalg av maler, lokaliserte strengressurser, ikoner, sidekontroller og DotLiquid-syntaks. Med disse nye funksjonene har du stor fleksibilitet til å konfigurere innholdet på sidene som du vil.

 • Features
6 apr

Self-Service Troubleshooting for App Service Web Apps Customers

The App Service team is shipping customer-facing supportability features to go along with Azure Functions and App Service Certificates.

 • App Service
 • Microsoft Azure-portal
 • Features
6 apr

Introducing App Service Certificates

TILGJENGELIG NÅ

Azure App Service customers can use App Service Certificates to purchase, configure, and manage SSL certificates from the Azure portal.

 • App Service
 • Microsoft Azure-portal
 • Features
6 apr

Announcing Azure Functions—event-driven, compute-on-demand experience

I TESTVERSJON

Azure Functions was released in public preview. Based on the WebJobs SDK, Azure Functions makes it easy to run a function on a schedule or on a new queue item.

 • App Service
 • Services

Ressurser

Last ned de kvartalsmessige oppdateringene fra Azure.

4. kvartal 2019

2019 3. kvartal

2. kvartal 2019

Les Azure-bloggen for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Blogg

Fortell oss hva du synes om Azure og hva du ønsker å se i fremtiden.

Gi tilbakemelding

Azure er tilgjengelig i flere enn noen annen skyleverandør.

Se om produktet er tilgjengelig i ditt område