SLA for Azure DevTest Labs

Sist oppdatert: Mai 2016

Azure DevTest Labs er en gratistjeneste og har derfor ikke en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Tilgjengeligheten for Lab er basert på tjenesteavtalen for underliggende virtuelle maskiner, lagring og nøkkelhvelvressurser som brukes. Se Virtual Machines SLA, Lagrings-SLA og Key Vault SLA hvis du vil ha flere opplysninger.