Dette er en utdatert versjon av denne SLA-en. Klikk her for å se den gjeldende versjonen av denne SLA-en.

SLA for Azure Cosmos DB

Last updated: November 2017

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database service. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. The service offers comprehensive 99.99% SLAs which covers the guarantees for throughput, consistency, availability and latency for the Cosmos DB Database Accounts scoped to a single Azure region configured with any of the five Consistency Levels or Database Accounts spanning multiple Azure regions, configured with any of the four relaxed Consistency Levels. Furthermore, independent of the choice of a Consistency Level, Cosmos DB offers 99.999% SLA for read availability for Database Accounts spanning two or more Azure regions.

Denne servicenivåavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av din Microsoft volumlisensavtale ("Avtalen"). Aktiverte termer som brukes, men ikke er definert i denne SLA-en, vil ha betydningen som er gitt dem i avtalen. Denne SLA-en gjelder Microsoft Online Services som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for separate merkevarer gjort tilgjengelig med eller koblet til tjenestene eller til lokal programvare som er del av en tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder servicenivået for hver tjeneste som beskrevet i denne SLA-en, kan du være kvalifisert for kreditt til en del av de månedlige serviceavgiftene. Vi vil ikke endre vilkårene for din SLA i løpet av den første abonnementsperioden; Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, vil versjonen av denne SLA-en som er gjeldende på fornyelsestidspunktet gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi vil varsle minst 90 dager for uheldige materielle endringer i denne SLA-en.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Applicable Monthly Service Fees" betyr de totale gebyrene som faktisk betales av deg for en tjeneste som blir brukt i den måneden hvor en servicekreditt skyldes.

"Downtime" er definert for hver tjeneste i tjenestespesifikke vilkår nedenfor.

"Error Code" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"External Connectivity" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Incident" betyr (i) enhver enkelt hendelse, eller (ii) ethvert sett med hendelser, som resulterer i nedetid.

"Management Portal" betyr nettgrensesnittet levert av Microsoft, gjennom hvilket kunder kan administrere tjenesten.

"Service Credit" er prosentandelen av gjeldende månedlige serviceavgifter som er kreditert deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Service Level" betyr ytelsesmetrikene som er angitt i denne SLA-en som Microsoft samtykker i å oppfylle i leveringen av tjenestene.

"Service Resource" betyr en individuell ressurs tilgjengelig for bruk i en tjeneste.

"Success Code" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Support Window" refererer til tidsperioden der en tjenestefunksjon eller kompatibilitet med et eget produkt eller en tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtte hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft for å validere kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av hendelsen; (ii) informasjon angående tid og varighet på nedetiden; (iii) antall og plassering(er) til berørte brukere (hvis aktuelt); og (iv) beskrivelser av dine forsøk på å løse hendelsen på det tidspunktet det inntreffer.

For et krav relatert til Microsoft Azure, må vi motta kravet innen to måneder etter slutten av faktureringsmåneden hvor hendelsen som er gjenstand for kravet skjedde. For krav relatert til alle andre tjenester, må vi motta kravet innen utgangen av kalendermåneden etter måneden hvor hendelsen skjedde. Hvis for eksempel hendelsen skjedde 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vil evaluere all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss og foreta en god tro om en servicekreditt skyldes. Vi vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter mottakelse. Du må overholde avtalen for å være kvalifisert for en servicekreditt. Hvis vi finner ut at vi skylder deg en servicekreditt, vil vi legge inn servicekreditt på de gjeldende månedlige serviceavgiftene.

Hvis du kjøpte mer enn en tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i henhold til prosessen beskrevet ovenfor som om hver tjeneste var dekket av en individuell SLA. Hvis du for eksempel kjøpte både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del av en pakke), og i løpet av abonnementsperioden var en hendelse med nedetid for begge tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate servicekreditter (en for hver tjeneste), ved å sende inn to krav i henhold til denne SLA-en. I tilfelle at mer enn ett servicenivå for en bestemt tjeneste ikke blir oppfylt på grunn av den samme hendelsen, må du bare velge ett servicenivå som du kan gjøre krav på basert på hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditt tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Servicekreditter er ditt eneste og eksklusive middel for problemer med ytelse eller tilgjengelighet for enhver tjeneste i henhold til avtalen og denne SLA-en. Du kan ikke ensidig utligne gjeldende månedlige serviceavgift for problemer med ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekreditter gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller det servicenivået et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate servicenivåer, gjelder Tjenestekreditter bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller det aktuelle Tjenestelaget, i henhold til hva som gjelder. Servicekredittene som tildeles i en hvilken som helst faktureringsmåned for en bestemt tjeneste eller serviceressurs, vil ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige serviceavgiftene for den tjenesten eller serviceresursen, som relevant, i faktureringsmåneden.

Hvis du kjøpte tjenester som en del av en pakke eller et annet tilbud, blir de gjeldende månedlige serviceavgiftene og servicekreditt for hver pro-rangerte tjeneste.

Hvis du kjøpte en tjeneste fra en forhandler, vil du motta en servicekreditt direkte fra forhandleren din og forhandleren vil motta en servicekreditt direkte fra oss. Servicekreditt vil være basert på den estimerte utsalgsprisen for den aktuelle tjenesten, bestemt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne SLA-en og eventuelle relevante servicenivåer gjelder ikke for ytelser eller tilgjengelighetsproblemer:

  1. På grunn av faktorer utenfor vår fornuftige kontroll (for eksempel naturkatastrofe, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller et nettverks- eller enhetssvikt utenfor vårt datasenter, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og vårt datasenter);
  2. Resultatet av bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller relatert til tredjeparts programvare eller tjenester;
  3. Forårsaket av din bruk av en tjeneste etter at vi rådet deg til å endre din bruk av tjenesten, hvis du ikke modifiserte bruken som anbefalt;
  4. Under eller med hensyn til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en tjeneste, funksjon eller programvare (som bestemt av oss) eller til kjøp gjort ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
  5. Resultatet av din uautoriserte handling eller mangel på handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, entreprenører eller leverandører, eller noen som får tilgang til vårt nettverk ved hjelp av passord eller utstyr, eller på annen måte som følge av at du ikke følger riktig sikkerhetspraksis;
  6. Resultatet av at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, bruker støttede plattformer, følger retningslinjene for akseptabel bruk eller din bruk av tjenesten på en måte som er uforenlig med funksjonene og funksjonaliteten til tjenesten (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes) eller er i strid med vår publiserte veiledning;
  7. Det er resultatet av feilaktige innspill, instruksjoner eller diskusjoner (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
  8. Resultatet av dine forsøk på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som resulterte av vår inngrep om mistenkt mishandling;
  9. På grunn av din bruk av tjenestefunksjoner som er utenfor tilhørende Windows-støtte; eller
  10. For lisenser reservert, men ikke betalt for, på hendelsestidspunktet.

Tjenester kjøpt gjennom lisensavtaler for Open, Open Value og Open Value-abonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for servicekreditter basert på serviceavgifter. For disse tjenestene vil enhver servicekreditt som du kan være kvalifisert for bli kreditert i form av servicetid (dvs. dager) i motsetning til serviceavgifter, og eventuelle referanser til "Gjeldende månedlige serviceavgifter" blir slettet og erstattet av "Gjeldende Månedlig periode."

Additional Definitions

"Collection" is a container of JSON documents, and a unit of scale for transactions and queries.

"Consumed RUs" is the sum of the Request Units consumed by all the requests which are processed by the Azure Cosmos DB Collection in a given second.

"Database Account" is the top-level resource of the Azure Cosmos DB resource model. An Azure Cosmos DB Database Account contains one or more databases.

"Failed Requests" are requests within Total Requests that either return an Error Code or fail to return a Success Code within the maximum upper bounds documented in the table below.

"Failed Read Requests" are requests within Total Read Requests that either return an Error Code or fail to return a Success Code within the maximum upper bounds documented in the table below.

Operation Maximum upper bound on processing latency
All Database Account configuration operations 2 Minutes
Add a new Region 60 Minutes
Manual Failover 5 Minutes
Resource Operations 5 Sec
Media Operations 60 Sec

"Provisioned RUs" is the total provisioned Request Units for a given Azure Cosmos DB Collection for a given second.

"Rate Limited Requests" are requests which are throttled by the Azure Cosmos DB Collection after Consumed RUs have exceeded the Provisioned RUs for a partition in the Collection for a given second.

"Request Unit (RU)" is a measure of throughput in Azure Cosmos DB.

"Resource" is a set of URI addressable entities associated with a Database Account.

"Successful Requests" are Total Requests minus Failed Requests.

"Total Requests" is the set of all requests, including Rate Limited Requests and all Failed Requests, issued against Resources within a one-hour interval within a given Azure subscription during a billing month.

"Total Read Requests" is the set of all the read requests, including Rate Limited Requests and all the Failed Read Requests, issued against Resources within a one-hour interval within a given Azure subscription during a billing month.

Availability SLA

"Read Error Rate" is the total number of Failed Read Requests divided by Total Read Requests, across all Resources in a given Azure subscription, during a given one-hour interval. If the Total Read Requests in a given one-hour interval is zero, the Read Error Rate for that interval is 0%.

"Error Rate" is the total number of Failed Requests divided by Total Requests, across all Resources in a given Azure subscription, during a given one-hour interval. If the Total Requests in a given one-hour interval is zero, the Error Rate for that interval is 0%.

"Average Error Rate" for a billing month is the sum of Error Rates for each hour in the billing month divided by the total number of hours in the billing month.

"Average Read Error Rate" for a billing month is the sum of Read Error Rates for each hour in the billing month divided by the total number of hours in the billing month.

"Monthly Availability Percentage" for the Azure Cosmos DB Service deployed via Database Accounts scoped to a single Azure region configured with any of the five Consistency Levels or Database Accounts spanning multiple regions, configured with any of the four relaxed Consistency Levels is calculated by subtracting from 100% the Average Error Rate for a given Microsoft Azure subscription in a billing month. Monthly Availability Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime % = 100% - Average Error Rate

Service Credit:

Monthly Availability Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%

"Monthly Read Availability Percentage" for the Azure Cosmos DB service deployed via Database Account configured to span two or more regions is calculated by subtracting from 100% the Average Read Error Rate for a given Microsoft Azure subscription in a billing month. Monthly Read Availability Percentage is represented by the following formula:

Monthly Read Availability Uptime % = 100% - Average Read Error Rate

Service Credit:

Monthly Read Availability Percentage Service Credit
< 99.999% 10%
< 99% 25%

Throughput SLA

"Throughput Failed Requests" are requests which are throttled by the Azure Cosmos DB Collection resulting in an Error Code, before Consumed RUs have exceeded the Provisioned RUs for a partition in the Collection for a given second.

"Error Rate" is the total number of Throughput Failed Requests divided by Total Requests, across all Resources in a given Azure subscription, during a given one-hour interval. If the Total Requests in a given one-hour interval is zero, the Error Rate for that interval is 0%.

"Average Error Rate" for a billing month is the sum of Error Rates for each hour in the billing month divided by the total number of hours in the billing month.

"Monthly Throughput Percentage" for the Azure Cosmos DB Service is calculated by subtracting from 100% the Average Error Rate for a given Microsoft Azure subscription in a billing month. Monthly Throughput Percentage is represented by the following formula:

Monthly Throughput % = 100% - Average Error Rate

Service Credit:

Monthly Throughput Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Consistency SLA

"K" is the number of versions of a given document for which the reads lag behind the writes.

"T" is a given time interval.

"Consistency Level" is the setting for a particular read request that supports consistency guarantees. The following table captures the guarantees associated with the Consistency Levels.Note that Session, Bounded Staleness, Consistent Prefix and Eventual Consistency Levels are all referred to as “relaxed”.

Consistency Level Consistency Guarantees
Strong Linearizability
Session Read Your Own Write
(Within Write Region)
Monotonic Read
Consistent Prefix
Bounded Staleness Read Your Own Write
(Within Write Region)
Monotonic Read
(Within a Region)
Consistent Prefix
Staleness Bound < K,T >
Consistent Prefix Consistent Prefix
Eventual Eventual

"Consistency Violation Rate" is Successful Requests that could not be delivered when performing the consistency guarantees specified for the chosen Consistency Level divided by Total Requests, across all Resources in a given Azure subscription, during a given one-hour interval. If the Total Requests in a given one-hour interval is zero, the Consistency Violation Rate for that interval is 0%.

"Average Consistency Violation Rate" for a billing month is the sum of Consistency Violation Rates for each hour in the billing month divided by the total number of hours in the billing month.

"Monthly Consistency Attainment Percentage" for the Azure Cosmos DB service is calculated by subtracting from 100% the Average Consistency Violation Rate for a given Microsoft Azure Subscription in a billing month.

Monthly Consistency % = 100% - Average Consistency Violation Rate

Service Credit:

Monthly Consistency Attainment Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Latency SLA

"Application" is an Azure Cosmos DB application deployed within a local Azure region using the Azure Cosmos DB client SDK configured with TCP direct connectivity for a given Microsoft Azure subscription in a billing month.

"N" is the number of Successful Requests for a given Application performing either document read or document write operations with a payload size less than or equal to 1 KB in a given hour.

"S" is the latency-sorted set of Successful Request response times in ascending order for a given Application performing document read or document write operations with a payload size less than or equal to 1 KB in a given hour.

"Ordinal Rank" is the 99th percentile using the nearest rank method represented by the following formula:

Ordinal Rank = (99 / 100) * N

"P99 Latency" is the value at the Ordinal Rank of S.

"Excessive Latency Hours" is the total number of one-hour intervals during which Successful Requests submitted by an Application resulted in a P99 Latency greater than or equal to 10ms for document read or 15ms for document write operations. If the number of Successful Requests in a given one-hour interval is zero, the Excessive Latency Hours for that interval is 0.

"Average Excessive Latency Rate" for a billing month is the sum of Excessive Latency Hours divided by the total number of hours in the billing month.

"Monthly P99 Latency Attainment Percentage" for a given Azure Cosmos DB Application deployed via Database Accounts scoped to a single Azure region configured with any of the five Consistency Levels or Database Accounts spanning multiple regions, configured with any of the four relaxed Consistency Levels is calculated by subtracting from 100% the Average Excessive Latency Rate for a given Microsoft Azure subscription in a billing month. Monthly P99 Latency Attainment Percentage is represented by the following formula:

Monthly P99 Latency Attainment % = 100% - Average Excessive Latency Rate

Service Credit:

Monthly P99 Latency Attainment Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%

versjonslogg

1.3 Sist oppdatert: Mai 2019
Utgivelsesnotater: Forbedret tjenesteavtale skrevet til 10ms for alle kontoer.

1.2 Last updated: September 2018
Utgivelsesnotater: Improved write SLA when multiple Azure regions are configured as writable endpoints. Addition of 10ms write latency for Network Optimized Applications.

1.1 Last updated: November 2017
Utgivelsesnotater: Azure Cosmos DB now supports a new configuration: Database accounts spanning multiple regions with Strong Consistency, this configuration has a consistency, throughput and read availability SLA. SLA for existing configurations (Cosmos DB Database Accounts scoped to a single region configured with any of the five Consistency Levels or Database Accounts spanning multiple regions, configured with any of the four relaxed Consistency Levels) remains the same. Clarified Consistency Guarantees table with industry standardized term.

1.0 Last updated: May 2017
Utgivelsesnotater: Service rebranded to Azure Cosmos DB.