Servicenivåavtaler

Les serviceavtalene for å finne ut mer om oppetidsgarantier og kredittpolicyer for nedetid

Serviceavtalen beskriver Microsofts forpliktelser vedrørende oppetid og tilkobling. Serviceavtalene for enkeltstående Azure-tjenester er oppført nedenfor.