Sikker DevOps for AKS

DevOps og Kubernetes er bedre sammen. Hvis du implementerer sikker DevOps sammen med Kubernetes på Azure, kan du oppnå balansen mellom hastighet og sikkerhet og levere kode i stor skala raskere. Beskytt utviklingsprosessen ved bruk av CI/CD med dynamiske policykontroller og akselerert tilbakemeldingsløkke med konstant overvåking. Bruk Azure Pipelines for å oppnå rask levering samtidig som du sikrer håndhevelse av viktige policyer med Azure Policy. Med Azure får du muligheten til å observere datasamlebåndene for bygg og lansering i sanntid, og muligheten til å ta i bruk samsvarsrevisjon og nye konfigurasjoner.

Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Hurtigiterer, test og feilsøk ulike deler av en program sammen i samme Kubernetes-klynge

Koden slås sammen til et GitHub-repositorium, hvoretter automatiserte builds og tester kjøres av Azure Pipelines

Beholderbildet er registrert i Azure beholderregister

Kubernetes-klynger er klargjort ved å bruke verktøy som Terraform; Helm-diagrammer installert av Terraform definerer ønsket status for appressurser og konfigurasjoner

Operatorer håndhever policyer for å styre distribusjoner til AKS-klyngen

Utgivelses-datasamlebåndet utfører automatisk forhåndsdefinert distribusjonsstrategi med hver kodeendring

Policyhåndhevelse og revisjon legges til CI/CD-datasamlebånd ved hjelp av Azure Policy

App-telemetri, beholderhelseovervåking og sanntidslogganalyse ved å bruke Azure Monitor

Innsikter brukes til å løse problemer og mates inn i neste sprintplaner

  1. 1 Hurtigiterer, test og feilsøk ulike deler av en program sammen i samme Kubernetes-klynge
  2. 2 Koden slås sammen til et GitHub-repositorium, hvoretter automatiserte builds og tester kjøres av Azure Pipelines
  3. 3 Beholderbildet er registrert i Azure beholderregister
  4. 4 Kubernetes-klynger er klargjort ved å bruke verktøy som Terraform; Helm-diagrammer installert av Terraform definerer ønsket status for appressurser og konfigurasjoner
  5. 5 Operatorer håndhever policyer for å styre distribusjoner til AKS-klyngen
  1. 6 Utgivelses-datasamlebåndet utfører automatisk forhåndsdefinert distribusjonsstrategi med hver kodeendring
  2. 7 Policyhåndhevelse og revisjon legges til CI/CD-datasamlebånd ved hjelp av Azure Policy
  3. 8 App-telemetri, beholderhelseovervåking og sanntidslogganalyse ved å bruke Azure Monitor
  4. 9 Innsikter brukes til å løse problemer og mates inn i neste sprintplaner