Overfør enkelt eksisterende program

Overfør enkelt eksisterende programmer til beholder(e) og kjør innenfor den Azure-administrerte Kubernetes-tjenesten (AKS). Kontroller tilgang via integrering med Azure Active Directory og få tilgang til Azure-tjenester som støttes av en serviceavtale, som Azure Database for MySQL med OSBA (Open Service Broker for Azure) for databehovene dine.

Migre facilmente aplicações existentesMigre facilmente aplicações existentes12345

Bruker konverterer eksisterende program til beholder(e) og publiserer beholderavbildning(er) til Azure Container Registry

Ved å benytte Azure-portalen eller kommandolinje, distribuerer brukeren beholdere til AKS-klynge

Azure Active Directory brukes for å kontrollere tilgang til AKS-ressurser

Få enkelt tilgang til Azure-tjenester med serviceavtale, som for eksempel Azure Database for MySQL som bruker OSBA (Open Service Broker for Azure)

Eller du kan distribuere AKS med et VNET virtuelt nettverk

  1. 1 Bruker konverterer eksisterende program til beholder(e) og publiserer beholderavbildning(er) til Azure Container Registry
  2. 2 Ved å benytte Azure-portalen eller kommandolinje, distribuerer brukeren beholdere til AKS-klynge
  3. 3 Azure Active Directory brukes for å kontrollere tilgang til AKS-ressurser
  1. 4 Få enkelt tilgang til Azure-tjenester med serviceavtale, som for eksempel Azure Database for MySQL som bruker OSBA (Open Service Broker for Azure)
  2. 5 Eller du kan distribuere AKS med et VNET virtuelt nettverk