Forenkle distribusjonen og administrasjonen av mikrotjenestebaserte programmer

Bruk AKS for å strømlinjeforme horisontal skalering, selvlegning, lastbalansering og administrasjon av hemmeligheter.

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Bruk en IDE, for eksempel Visual Studio, for å gjøre endringer i GitHub.

GitHub utløser en ny build på Azure DevOps

Azure DevOps pakker mikrotjenester som beholdere og sender dem til Azure Container Registry

Beholdere distribueres til AKS-klynge

Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene

Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsteder

Administratorer får tilgang til appene via en egen administratorportal

Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon

  1. 1 Bruk en IDE, for eksempel Visual Studio, for å gjøre endringer i GitHub.
  2. 2 GitHub utløser en ny build på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps pakker mikrotjenester som beholdere og sender dem til Azure Container Registry
  4. 4 Beholdere distribueres til AKS-klynge
  1. 5 Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene
  2. 6 Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsteder
  3. 7 Administratorer får tilgang til appene via en egen administratorportal
  4. 8 Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon