Forenkle distribusjonen og administrasjonen av mikrotjenestebaserte programmer

Bruk AKS for å forenkle distribusjon og administrasjon av mikrotjenester basert på arkitektur. AKS strømlinjeformer horisontal skalering, selvlegning, lastbalansering og administrasjon av hemmeligheter.

Simplifique la implementación y administración de aplicaciones basadas en microserviciosSimplifique la implementación y administración de aplicaciones basadas en microservicios12345567778

Developer bruker IDE, som for eksempel Visual Studio, til å lagre endringer i GitHub

GitHub utløser en ny build på Azure DevOps

Azure DevOps pakker mikrotjenester som beholdere og sender dem til Azure Container Registry

Beholdere distribueres til AKS-klynge

Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsted

Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene

Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon

Administrator får tilgang via en separat administrasjonsportal

  1. 1 Developer bruker IDE, som for eksempel Visual Studio, til å lagre endringer i GitHub
  2. 2 GitHub utløser en ny build på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps pakker mikrotjenester som beholdere og sender dem til Azure Container Registry
  4. 4 Beholdere distribueres til AKS-klynge
  1. 5 Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsted
  2. 6 Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene
  3. 7 Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon
  4. 8 Administrator får tilgang via en separat administrasjonsportal