Umiddelbar kringkasting på serverløs arkitektur

Forenkling av en til mange-kommunikasjon i sanntid og oppdateringer ved å bruke serverløs kode.

서버리스 아키텍처의 인스턴트 브로드캐스트서버리스 코드로 일 대 다 실시간 통신 및 업데이트를 간소화할 수 있습니다.123456

Klient henter webprograminnhold fra Blob-lagring

Webprogram mottar SignalR-token og -endepunkt

Bruker kobler til webprogram

Kobling utløser databasehendelse via Functions

Functions sender data til SignalR Service

… som så sender data til klient

  1. 1 Klient henter webprograminnhold fra Blob-lagring
  2. 2 Webprogram mottar SignalR-token og -endepunkt
  3. 3 Bruker kobler til webprogram
  1. 4 Kobling utløser databasehendelse via Functions
  2. 5 Functions sender data til SignalR Service
  3. 6 … som så sender data til klient

Relaterte løsningsarkitekturer