Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Oppnå kraftig datalagrings-funksjoner på skynivå

Azure Data Lake Storage Gen2 er en svært skalerbar og kostnadseffektiv datalagringsløsning for stordata-analyser. Det kombinerer kraften i et høyytende filsystem med massiv skalering og økonomieffektivitet til å hjelpe deg med å øke farten mot innsikt. Data Lake Storage Gen2 utvider mulighetene for Azure Blob Storage, og er optimalisert for analysearbeidsbelastninger. Data Lake Storage Gen2 er den mest omfattende datalagringsløsningen som er tilgjengelig.

Les blogginnlegget

Se flere videoer

Hurtig

Test modeller raskere med et Hadoop-kompatibelt filsystem som støtter atomiske fil- og mappefunksjoner og er optimalisert for å utføre jobber med lynhastighet.

Skalerbar

Utnytt den globale skaleringen, holdbarheten og ytelsen til Azure Blob Storage, inkludert støtte for massive lagringskontoer.

Sikker

Imøtekom de strengeste datasikkerhetskrav på firmanivå med redskaper som POSIX-kompatibel, finkornet støtte for tilgangskontroll, objektlagringssikkerhet med kryptering av inaktive data, Azure Active Directory-integrasjon og lagringskontobrannmurer.

Kostnadseffektiv

Få Data Lake Storage-funksjonalitet fra samme prisnivåer som skyobjektlagring. Data Lake Storage Gen2 gir samme retningslinjer for livssyklus og objektnivå-nivåer som er bygget inn i Blob-lagring.

Tjenesteegenskaper

Massiv skalerbarhet

Ubegrenset lagring av analysedata

Samme prising som skyobjektlagring

Samme lavkostnads datalagringsmodell som Azure Blob Storage

Færre fil- og mappetransaksjoner

Atomiske transaksjoner for færre beregningssyklus og hurtigere gjennomføring av jobbene

Granulær fil- og mappesikkerhet

POSIX-samsvarende, finkornet adgangskontrollister (ACLer)

Forenklet datainntak i et enkelt lager

Konsolidert datalagring som bruker Data Lake Storage Gen2 eller Blob-lagring REST API

Komplett Azure Blob Storage-funksjonssett

Livssykluskontroll-regulativer for Data; høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivnivåer; og høy tilgjengelighet/katastrofegjenvinningsbistand

Rollebasert adgang og lagringskontobrannmurer

Multilagssikkerhet for å styre dataadgang slik at bare brukere fra godkjente IPer kan gjennomføre analyser

Støtte for Alminnelig datamodell (CDM)

Mulighet til å utvikle data med kraftige apper som Microsoft Dynamics 365 (for CRM) og Power BI

Pålitelige partnere

  • Informatica Cloud
  • Attunity
  • WANDisco
  • Striim
  • Qubole
  • Cloudera
  • dremio

Related products and services

Azure Databricks

Rask, enkelt og samarbeidende Apache Spark-basert analyseplattform

Data Factory

Hybrid dataintegrasjon i foretaksskala, enkelt

Azure Synapse Analytics

Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt (tidligere SQL Data Warehouse)

Kom i gang med Azure Storage i dag