Azure Data Lake Storage

Massivt skalerbar og sikker datasjø for analysearbeidsbelastninger med høy ytelse

Bygg et fundament for analysene

Eliminer datasiloer med én enkelt lagringsplattform. Optimaliser kostnadene med lagdelt lagrings- og policyadministrasjon. Godkjenn data ved å bruke Azure Active Directory (Azure AD) og rollebasert tilgangskontroll, og bidra til å beskytte dataene med sikkerhetsfunksjoner som kryptering av inaktive data og avansert beskyttelse mot trusler.

Ubegrenset skalering og datarobusthet med 16 9-tall med automatisk georeplikering

Svært sikker med fleksible mekanismer for beskyttelse uansett datatilgang, kryptering og kontroll på nettverksnivå

Én enkelt lagringsplattform for inntak, behandling og visualisering av data som støtter de vanligste analyserammeverkene

Kostnadsoptimalisering via uavhengig skalering av lagring og databehandling, administrasjon av livssykluspolicyer og nivådeling på objektnivå

Skaler i henhold til de mest krevende analysearbeidsbelastningene

Møt alle kapasitetskrav og administrer data på en enkel måte med Azures globale infrastruktur. Kjør analysespørringer i stor skala med konsekvent høy ytelse.

Bruk fleksible sikkerhetsmekanismer

Beskytt datasjøen med funksjonalitet som omfatter både kryptering, datatilgang og kontroll på nettverksnivå, alt utformet for å gi deg innsikt på en tryggere måte.

Bygg et skalerbart fundament for analysene

Importer data i stor skala med en rekke verktøy for datainntak. Behandle data med Azure Databricks, Synapse Analytics eller HDInsight, og visualiser dataene med Microsoft Power BI for å få revolusjonerende innsikt.

Bygg kostnadseffektive datasjøer

Optimaliser kostnadene ved å skalere lagring og databehandling uavhengig av hverandre, noe du ikke kan gjøre med lokale datasjøer. Hev eller senk nivået basert på bruk, og dra nytte av policyer for automatisert livssyklusadministrasjon for optimalisering av lagringskostnadene.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

 • Microsoft investerer mer enn USD 1 milliard USD årlig på cybersikkerhet og utvikling.

 • Vi har mer enn 3,500 sikkerhetseksperter som bare jobber med din datasikkerhet og ditt personvern.

 • Azure har flere samsvarssertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Fleksible priser for bygging av datasjøer

Velg blant prisalternativer som omfatter nivådeling, reservasjoner og livssyklusadministrasjon.

Anerkjent av selskaper i alle størrelser

Rockwell Automation får bedre innsikt i forretningene

Industriautomatiseringsselskapet Rockwell Automation skapte en enhetlig plattform for analysebehovene sine og optimaliserte lagring, databehandling og skalerbarhet, noe som reduserte de totale eierkostnadene.

RockwellAutomation

"With Azure, we now have the capability to rapidly drive value from our data. The actionable insights from the data models we're creating will help us increase revenue, reduce costs, and minimize risk."

Ahmed Adnani, Director of Applications and Analytics, Smiths Group
Smiths Group

Volkswagen bruker maskinoversettelse

Volkswagen Group brukte Azure som grunnlag for administrasjonstjenesten sin for oversettelser, som leverer dokumenter på mer enn 40 språk.

Volkswagen

Data Lake Storage-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

Vanlige spørsmål om Data Lake Storage

 • Ved å legge det hierarkiske navneområdet oppå blober bevares kostnadsfordelene ved skylagring uten at det går ut over filsystemgrensesnittene som rammeverkene for stordataanalyse ble utformet for.

  Et enkelt eksempel er et vanlig mønster med en analysejobb som skriver utdata til en midlertidig katalog, og som deretter endrer navn på katalogen til det endelige navnet i løpet av commit-fasen. I et objektlager (som bevisst ikke støtter kataloger) kan disse navneendringene være lange operasjoner som omfatter N kopierings- og sletteoperasjoner, der N er antallet filer i katalogen. Med det hierarkiske navneområdet er disse katalogmanipuleringsoperasjonene atomiske, noe som gir bedre ytelse og lavere kostnader. Når kataloger støttes som elementer i filsystemet, kan det dessuten brukes POSIX-kompatible tilgangskontrollister som bruker overordnede kataloger til å overføre tillatelser.

 • På samme måte som andre skylagringstjenester faktureres Data Lake Storage i henhold til mengden lagrede data pluss eventuelle kostnader for operasjoner som utføres på dataene. Se en kostnadsoversikt.
 • Data Lake Storage er hovedsakelig utformet for å fungere med Hadoop og alle rammeverk som bruker Hadoop FileSystem som datatilgangslag (for eksempel Spark og Presto). Se detaljer.

  I Azure integreres Data Lake Storage med følgende:

  • Azure Data Factory
  • Azure HDInsight
  • Azure Databricks
  • Azure Synapse Analytics
  • Power BI

  Tjenesten er også integrert i et massivt og modent økosystem rundt Azure Blob Storage.

 • Data Lake Storage har flere mekanismer for datatilgangskontroll. Ved å tilby det hierarkiske navneområdet er tjenesten det eneste skyanalyselageret som bruker POSIX-kompatible tilgangskontrollister som danner grunnlag for tillatelser i Hadoop Distributed File System (HDFS). Data Lake Storage har også funksjonalitet for sikkerhet på transportnivå via lagringsbrannmurer, private endepunkter, TLS 1.2-håndheving og kryptering av inaktive data med nøkler fra system eller kunde.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din