Scheduler

Kjør jobber i enkle eller komplekse gjentakelsesmønstre

Opprett jobber som kjører etter timeplanen din

Med Azure Scheduler kan du opprette jobber i skyen som bruker tjenester i og utenfor Azure, for eksempel å kalle HTTP/S-endepunkter eller publisere meldinger i Azure Storage-køer eller i Azure Service Bus-køer eller -emner. Kjør jobber umiddelbart, med jevne mellomrom eller en gang i fremtiden.

Ideell for gjentakende handlinger, daglig vedlikehold, utviklere

Scheduler egner seg utmerket til gjentakende handlinger – for eksempel periodisk innsamling av Twitter-data til en feed. Den er også ideell for å rydde opp i logger, starte med rutinemessig sikkerhetskopiering og andre oppgaver for vedlikehold av applikasjoner. Du kan også integrere Scheduler i programmene dine.

Utviklet med tanke på høy tilgjengelighet og pålitelighet

Scheduler fungerer selv om nettverk, datamaskiner og datasentre svikter, så de planlagte jobbene dine fortsetter å kjøre til riktig tid. Om nødvendig bytter Scheduler automatisk til et annet datasenter i samme område. Kundene kan også konfigurere sekundære endepunkter i tilfelle det primære endepunktet blir utilgjengelig.

Opprett asynkrone jobber ved bruk av køer

Bruk Scheduler til å publisere meldinger i Storage-køer eller i Service Bus-køer eller -emner i forbindelse med asynkron behandling av gjentakende spørringer. Dette et nyttig for spørringer som er komplekse eller kjører lenge, som en serie av SQL-spørringer mot en stor database, og når du ønsker å påkalle en tjeneste som er frakoblet.

Related products and services

Service Bus

Koble til i private og offentlige skybaserte miljøer

Storage-kontoer

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil