R Server for HDInsight

Prediktiv analyse, maskinlæring og statistisk analyse for store data

R Server for HDInsight

Hva er R Server for HDInsight?

Microsoft R Server for HDInsight gir deg skaleringen og ytelsen du trenger, ved å kombinere programvare for R-analyse i foretaksklassen med kraften i Apache Hadoop og Apache Spark. Flertrådede matematiske biblioteker og gjennomsiktig parallellisering i R Server håndterer opptil 1000x mer data og opptil 50x raskere hastighet enn åpen kildekode-R. Dette hjelper deg til å trene opp mer nøyaktige modeller for bedre prognoser. R Server fungerer med åpen kildekode-R-språk, så alle R-skript kan kjøres uten endringer.

Jobb med kraften og kjennskapen til R

R-programmeringsspråket er et populært valg blant dataforskere. Det har et globalt fellesskap med mer enn to millioner brukere over hele verden, og det totale antallet analysepakker med åpen kilde vokser år etter år. Med R Server for HDInsight får du full kompatibilitet med R-språket som kjører skalert på Hadoop og Spark.

R-bruken er økende. Fra 2007 til 2013 økte antallet IT-arbeidere som rapporterte at de bruker R fra 20 til 70 %. Fra 2008 til 2013 økte antallet IT-arbeidere som bruker R som deres viktigste verktøy fra mindre enn 5 til 24 %.
Antallet utgitte CRAN pakker har økt betydelig de siste fem årene. I 2005 var det veldig få. Antallet økte til 1000 i 2012, til 3000 i 2014 og til over 8000 i 2016.
R-analyse og maskinlæringsbibliotek

Et stort R-bibliotek for parallelle analyser og maskinlæring

Dra nytte av et stort parallellanalyse- og maskinlæringsbibliotek laget for å jobbe med åpen kilde-R-språket som kan brukes på tvers av populære dataplattformer – inkludert beslutningstrær og ensembler, regresjonsmodeller, klynger, dataforberedelser, visualisering og statistiske funksjoner.

Bruk terabyter med data med R Server for HDInsight

Maskinlæring i terrabyte-skala håndterer 1000x mer data

Med gjennomsiktig parallellisering i tillegg til Hadoop og Spark, kan du bruke R Server for HDInsight til å håndtere terabyte med data – 1000x mer enn du kan med åpen kildekode-R-språket alene. Tren opp logiske regresjonsmodeller, trær og ensembler for enhver mengde data. Du begrenses kun av størrelsen på Spark-klyngen.

Rask ytelse med R Server for HDInsight

Få opptil 50x raskere ytelse

Kombiner Sparks flertrådede biblioteker for vektor- og matriseregning og R Server for HDInsight for å oppnå opptil 50x raskere ytelse enn det som var mulig tidligere med åpen kilde-R.

Kjør R-funksjoner med åpen kilde

Kjøre distribuerte parameteroppryddinger og -simuleringer med eksisterende R-funksjoner

Kjør hvilken som helst åpen kildekode-R-funksjon over hundrevis av noder for parallelle parameteroppryddinger og -simuleringer. Utforske og optimiser modellene dine for raskere, enklere og mer nøyaktige anslag.

Få tilgang til Spark-datakilder gjennom Spark SQL

Analyser data i Hadoop og Spark, ved å bruke Apache Spark SQL som en datakilde for R Server. Last inn resultatene av en Spark SQL-spørring mot kilder som Apache Hive og Apache Parquet til en Spark-dataramme, og analyser dem direkte med enhver R Server-distribuert databehandlingsalgoritme.

Velg utviklerverktøy

R Server på HDInsight inkluderer R Studio Server Community Edition, noe som gjør det enkelt for deg å komme i gang. Last ned R-verktøy for Visual Studio gratis for å få et praktisk, lokalt utviklingsmiljø.

Sikkerhet i forretningsklassen for beskyttelse av R Server for HDInsight

Sikkerhet og støtte i forretningskvalitet

Stol på sikkerhet og støtte i forretningskvalitet fra Azure, som inkluderer versjonspakker, oppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og kontinuerlig klyngeovervåking. En serviceavtale (SLA) fra Microsoft med 99,9 % tilkobling bidrar til å beskytte R Server for HDInsight-klyngene dine mot katastrofale hendelser.

Rask konfigurasjon og ingen forhåndsbetaling

Enkel installasjon, raske resultater

Med R Server for HDInsight er det ingen tidkrevende installasjon eller oppsett. Azure gjør jobben for deg. Alt er klart til bruk i løpet av minutter, og du kan trene opp statistiske modeller og maskinlæringsmodeller uten å kjøpe ny maskinvare eller betale noe på forhånd. Du betaler bare for databehandlingen og lagringsplassen du bruker.

Apache Hadoop® og tilhørende åpen kildekode-navn er varemerker for Apache Software Foundation.

Prøv R Server for HDInsight