Ansikt

Ansiktsverifisering

Sjekk sannsynligheten for at to ansikter tilhører den samme personen. API-en vil gi en konfidenspoengsum for hvor sannsynlig det er at de to ansiktene tilhører samme person.

Se i praksis

Kontrollresultater: De to ansiktene hører til samme person. Sikkerhet er 0.92199.

Vil du bygge dette?

Ansiktsoppdagelse

Detect human faces in an image, including small, sideways, and blurry faces. The service can also make machine learning-based predictions of features and attributes, including age, emotion, gender, pose, smile, and facial hair, along with 27 landmarks for each face in the image.

Se i praksis

Oppdagelsesresultat:
detection_02
JSON:
[ { "faceId": "486421db-8724-46e0-8e1b-75e22d73bc70", "faceRectangle": { "top": 76, "left": 446, "width": 226, "height": 284 }, "faceAttributes": null, "faceLandmarks": null } ]

Vil du bygge dette?

Gjenkjenning av følelse

Ansikts-API integrerer nå med gjenkjenning av følelser, og gir tilbakemelding om konfidens av en rekke følelser for hvert ansikt i et bilde som sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse. Man anser at disse følelsene kommuniseres likt i ulike kulturer, med bestemte ansiktsuttrykk.

Se i praksis

Sinne 0,00000
Forakt 0,00000
Avsky 0,00000
Frykt 0,00000
Glede 0,19600
Nøytral 0,00000
Tristhet 0,00000
Overraskelse 0,80300
Oppdagelsesresultat:
1 ansikter detektert

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "faceAttributes": { "emotion": { "anger": 0.0, "contempt": 0.0, "disgust": 0.0, "fear": 0.0, "happiness": 0.196, "neutral": 0.0, "sadness": 0.0, "surprise": 0.803 } } } ]

Vil du bygge dette?

Ansiktsidentifisering

Ansikts-API gir deg mulighet til å søke, identifisere og matche ansikter i din private beholding på opptil 1 million personer.

Søk etter lignende ansikt

Enkelt søk etter lignende ansikter. Ut fra en samling med ansikter med et nytt ansikt som en spørring, ville denne API-en returnere en samling med ansikter som ligner hverandre.

Ansiktsgruppering

Organiser samlinger av mange uidentifiserte ansikter i grupper basert på visuell likhet.

"By enhancing our service with the Face API, we have a competitive advantage in markets that demand a high degree of facial detection accuracy."

Daniel Amitai: Vice President of Business Development | Cloudinary
Cloudinary

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand."

Aaron Edell: Chief Product Owner | GrayMeta
GrayMeta

"We found Cognitive Services to be the missing piece in the equation, the one that we needed to bring this solution to market and really revolutionize the way people look at video."

Katie McCann: Vice President of Product and Engineering | Prism Skylabs
Prism Skylabs

"Thousands of partners sign in to our platform every hour. The response time from the Face API is incredible, enabling us to verify our drivers without slowing them down."

Dima Kovalev: Product Manager | Uber
Uber

"It didn't take us long to realize Microsoft Cognitive Services had handed us a powerful set of computer-vision and artificial-intelligence tools that we could use to create great apps and new features for our customers in just a few hours."

John Fan: Cofounder and CEO | Cardinal Blue Software
Pic Collage

"Using the Cognitive Services APIs, it took us three months to develop a test pair of glasses that can translate text and images into speech, identify emotions, and describe scenery. If we had been working full time, we could have done it in two weeks."

Benoit Chirouter: R&D Director | Pivothead
Pivothead

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Ink Recognizer

En AI-tjeneste som gjenkjenner innhold i digital blekk, for eksempel håndskrift, figurer og oppsett i dokumenter

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Custom Vision

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Form Recognizer

Den AI-drevne dokumentuttrekkingstjenesten som forstår skjemaene dine

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Engasjerende leser

Gi brukere i alle aldre og på alle nivåer muligheten til å lese og forstå tekst

Speech-tjenester

Samlede taletjenester for tale til tekst, tekst til tale og taleoversettelse

Talergjenkjennings

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

Taleoversettelse

Integrer enkelt taleoversettelse i sanntid til din app

Tale til tekst

Konverter tale til tekst for mer naturlig samhandling

Tekst til tale

Konverter tekst til tale for å skape mer naturlige, tilgjengelige grensesnitt

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Avviksdetektor

Enkelt legg funksjoner for avviksdeteksjon inn i appene dine.

Personalizer

En kunstig intelligens-tjeneste som leverer en personlig tilpasset brukeropplevelse

Er du klar til å superlade appen din?