Hva er verktøy for forretningsintelligens (BI – Business Intelligence)?

Verktøy for forretningsintelligens er programvare som samler inn og behandler store mengder ustrukturerte data fra interne og eksterne systemer, deriblant bøker, tidsskrifter, dokumenter, pasientjournaler, bilder, filer, e-post, video og andre forretningskilder. Forretningsintelligensverktøy er ikke like fleksible som forretningsanalyseverktøy, men gjør det mulig å samle data for å finne informasjon hovedsakelig gjennom spørringer. Disse verktøyene kan også bidra til å klargjøre data til analyse, slik at du kan lage rapporter, instrumentbord og datavisualiseringer. Resultatene gir både medarbeidere og ledere muligheten til å ta raskere og bedre beslutninger, øke driftseffektiviteten, finne nye inntektsmuligheter, identifisere markedstrender, rapportere om reelle sentrale ytelsesindikatorer og identifisere nye forretningsmuligheter.

Verktøy for forretningsintelligens brukes normalt til enklere spørring og rapportering av forretningsdata. De kan bestå av et stort utvalg dataanalyseprogrammer, blant annet ad hoc-analyser og -spørringer, bedriftsrapportering, OLAP (online analytical processing), mobil BI, sanntids-BI, drifts-BI, BI med sky og programvare som en tjeneste, BI med åpen kilde, samarbeids-BI og stedsintelligens. De kan omfatte datavisualiseringsprogramvare for utforming av diagrammer samt verktøy for utvikling av BI-instrumentbord og ytelsesmålstyring som viser forretningsmetrikk og sentrale ytelsesindikatorer for å gi bedriftsdataene liv ved hjelp av brukervennlige visuelle effekter.

Relaterte produkter og tjenester

Power BI

Få bedre forretningsanalyse