Information Chatbot

This Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Cognitive Search.

Informační chatovací robotTento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím služby Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat službu Azure Cognitive Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Employee starts the Application Bot

Azure Active Directory validates the employee’s identity

The employee can ask the bot what type of queries are supported

Cognitive Services returns a FAQ built with the QnA Maker

The employee defines a valid query

The Bot submits the query to Azure Cognitive Search which returns information about the application data

Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

  1. 1 Employee starts the Application Bot
  2. 2 Azure Active Directory validates the employee’s identity
  3. 3 The employee can ask the bot what type of queries are supported
  4. 4 Cognitive Services returns a FAQ built with the QnA Maker
  1. 5 The employee defines a valid query
  2. 6 The Bot submits the query to Azure Cognitive Search which returns information about the application data
  3. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

Related solution architectures

Komerční chatovací robotAzure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.1234567

Commerce chatbot

Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.