Serverlose Apps mit Cosmos DB

Erstellen Sie mithilfe von Azure Functions und Azure Cosmos DB global verteilte, skalierbare serverlose Anwendungen.

Serverlösa appar med Cosmos DBAnvänd Azure Functions och Azure Cosmos DB för att skapa globalt distribuerade, skalbara, serverlösa program.

Zugehörige Lösungsarchitekturen

IoT med Cosmos DBSkala direkt och elastiskt och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar, utan att göra avkall på inmatning och frågeprestanda.

IoT mit Azure Cosmos DB

Skalieren Sie Ihre Lösung schnell und elastisch, um verschiedenartige und unvorhersehbare IoT-Workloads zu verarbeiten, ohne die Leistung bei eingehendem Datenverkehr oder bei Abfragen zu gefährden.

Personanpassning med Cosmos DBGe personanpassade rekommendationer för kunder i realtid, med korta svarstider och inställningar för finjustering av konsekvens för omedelbar analys

Personalisierung mit Cosmos DB

Generieren Sie personalisierte Empfehlungen für Kunden in Echtzeit – mit niedriger Latenz und anpassbaren Konsistenzeinstellungen für sofortige Einblicke.

Detaljhandel och e-handel med Cosmos DBHantera djupgående sökfrågor i diverse produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga lagerplatser.

Einzelhandel und E-Commerce mit Cosmos DB

Unterstützen Sie detaillierte Abfragen über verschiedene Produktkataloge, Datenverkehrslastspitzen und sich schnell ändernde Bestandslisten hinweg.

Spel med Cosmos DBSkala databasen elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare i global skala.

Gaming mit Cosmos DB

Skalieren Sie Ihre Datenbank elastisch, um unvorhersehbare Datenverkehrsaufkommen zu verarbeiten, und sorgen Sie für Multiplayererlebnisse in globalem Umfang mit sehr geringen Wartezeiten.