Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Azure

Sidst opdateret: April 2014

Rammer

Microsoft Azure er en skybaseret tjenesteplatform, der giver dig mulighed for at opbygge, installere og administrere programmer og gemme data på tværs af et globalt netværk af datacentre, der drives af Microsoft. Denne meddelelse gælder for brugen af disse tjenester og alle andre Microsoft-tjenester, der viser eller har link til denne meddelelse. Disse tjenester omtales samlet som "tjenester" i denne erklæring. Du kan finde flere oplysninger om funktionaliteten af bestemte funktioner i den dokumentation, der er tilgængelig på Azure Developer Center. Siden er evt. på engelsk.

Tjenesterne kan give dig mulighed for at købe, abonnere på eller bruge produkter og tjenester fra Microsoft eller tredjeparter med andre metoder for beskyttelse af personlige oplysninger. Din brug af produkter og tjenester og eventuelle oplysninger, du giver til en tredjepart, er underlagt deres politikker for og erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger (privatlivets fred).

Besked til slutbrugere: Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er skrevet til den organisation eller virksomhed (vores "kunde"), der skriver kontrakt med Microsoft angående disse tjenester. Al omtale af “du/dig” eller “din/dit” i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vedrører vores kunder, som må bruge tjenesterne til at udvikle og oprette værter for deres egne tjenester til slutbrugere. Alle oplysninger, som Microsoft indsamler eller håndterer i sådanne tilfælde, behandles af os på vegne af vores kunde, som styrer indsamlingen og brugen af oplysningerne. Slutbrugere skal stile henvendelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger til dem, der leverer deres tjeneste. Microsoft har ikke ansvaret for metoderne for beskyttelse af personlige oplysninger hos vores kunder.

Kundedata

Kundedata er alle de data, herunder al tekst, lyd og software og alle de billedfiler, du leverer, eller som leveres på dine vegne, til os via din brug af tjenesterne. Kundedata omfatter f.eks. data, som du overfører til lagring eller behandling i de tjenester og programmer, som du eller dine slutbrugere overfører til værtsskab i tjenesterne. Det omfatter ikke konfigurationsindstillinger eller tekniske indstillinger.

Vi bruger kun kundedata til at levere tjenesterne. Det kan omfatte fejlfinding med det formål at forhindre, opdage og afhjælpe problemer, der påvirker driften af tjenesterne, og forbedring af funktioner, der involverer opdagelse af og beskyttelse mod nye trusler for brugeren (f.eks. malware eller spam).

Administratordata

Administratordata er de oplysninger om administratorer (herunder kundekontakt- og abonnementsadministratorer), der angives under tilmelding til, køb eller administration af tjenesterne, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vis bruger administratordata til at fuldføre de transaktioner, du anmoder om, administrere din konto, forbedre tjenesterne samt opdage og forhindre svindel.

Vi kontakter dig evt. for at give dig oplysninger om nye abonnementer, fakturering og vigtige opdateringer vedrørende tjenesterne, herunder oplysninger om sikkerhed og andre tekniske forhold. Vi kontakter dig måske også vedrørende tredjeparters forespørgsler, som vi modtager angående din brug af tjenesterne, som beskrevet i din eller dine aftaler. Du vil ikke kunne undlade at abonnere på disse kommunikationsformer. I henhold til dine kontaktpræferencer vil vi måske også kontakte dig via telefon eller mail vedrørende oplysninger om og tilbud på andre produkter og tjenester eller for at anmode dig om feedback.

Du kan styre dine kontaktpræferencer eller opdatere dine oplysninger i din kontoprofil.

Betalingsdata

Når du foretager onlinekøb, bliver du bedt om at angive oplysninger, der kan omfatte nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. kreditkort eller PayPal), dit navn og din faktureringsadresse samt den sikkerhedskode, der er tilknyttet betalingsmidlet (f.eks. CSV-nummer), og andre økonomiske data ("betalingsdata").

Vi bruger betalingsdata til at fuldføre transaktioner og til at opdage og forhindre svindel.

Når du angiver betalingsdata, mens du er godkendt, opbevarer vi disse data, så du lettere kan fuldføre fremtidige transaktioner uden at skulle angive oplysningerne igen. Vi opbevarer derimod ikke den sikkerhedskode, der er tilknyttet dit betalingsinstrument (f.eks. CSV-nummeret), på denne måde.

Hvis du vil fjerne eller ændre betalingsdata, bedes du kontakte Kundesupport. Når du har lukket din konto eller fjernet betalingsdata, kan Microsoft dog opbevare dine betalingsdata, så længe det er rimeligt nødvendigt for at kunne fuldføre din eksisterende transaktion samt opdage og forhindre svindel.

Supportdata

Supportdata er de oplysninger, vi indsamler, når du sender en supportanmodning eller kører et automatiseret fejlfindingsværktøj, herunder oplysninger om hardware, software og andre detaljer vedrørende supporthændelsen, f.eks.: Kontakt- eller godkendelsesoplysninger, tilpasning af chatsession, oplysninger om tilstanden for computeren eller programmet, da fejlen opstod, og under diagnosticeringer, system- og registreringsdatabasedata om softwareinstallationer og hardwarekonfigurationer samt fejlsporingsfiler.

Support kan ydes via telefonen, mail eller onlinechat. Vi bruger eventuelt fjernadgang, med din tilladelse, til midlertidig navigation på din computer. Telefonsamtaler, onlinechatsessioner eller fjernadgangssessioner med supportmedarbejdere kan blive optaget og/eller overvåget. Ved fjernadgang kan du også få adgang til optagelsen efter din session. Ved onlinechat eller fjernadgang kan du altid afslutte en session, når du ønsker det. Vi bruger supportdata som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og bruger dem evt. til at løse din supporthændelse og til kursusformål.

Efter en supporthændelse sender vi dig evt. en undersøgelse om din oplevelse og dine tilbudsmuligheder. Du skal framelde dig supportundersøgelser separat i forhold til andre kommunikationsformer fra Microsoft ved at kontakte support eller bruge mailsidefoden.

Hvis du vil gennemse og redigere dine personlige oplysninger, som er indsamlet via vores supporttjenester, skal du kontakte os via vores webformular.

Nogle erhvervskunder kan købe udvidede supporttilbud (f.eks. Premier). Disse tilbud er dækket af separate vilkår og betingelser.

Cookies og andre oplysninger

Nogle Azure-websteder bruger "cookies", som er små tekstfiler, der er lagt på en enheds harddisk af en webserver. Vi bruger evt. cookies og lignende teknologier såsom webbeacons til at opbevare brugernes præferencer og indstillinger, forhindre svindel, godkende brugere og indsamle driftsoplysninger om tjenesterne.

Nogle af de cookies, vi typisk bruger, er vist i følgende diagram. Denne liste er ikke udtømmende, men den illustrerer nogle af årsagerne til, at vi placerer cookies. Hvis brugerne besøger et af vores websteder, kan stedet placere nogle af eller alle følgende cookies:

CookienavnBeskrivelse
session Angiver et entydigt id, som identificerer brugersessionen for windowsazure.com. Det bruges til webstedsanalyser og andre driftsformål.
.ASPXAUTH Bruges til godkendelsesformål.
refreshRate Lagrer den valgte sides opdateringshastighed på windowsazurestatus.com.
hideServices Lagrer en liste over tjenester, som brugeren vælger at skjule fra den aktuelle visning på windowsazurestatus.com.
CURRENT_ACCOUNT_ID Identificerer konto-id'et for en virksomhedskunde på Azure Enterprise-portalen.
SelectedMarket Identificerer det område, som brugeren vælger til Azure DataMarket.

Ud over de cookies, som Microsoft kan angive, når du besøger vores websteder, kan de tredjepartvirksomheder, vi har ansat til at levere visse tjenester på vores vegne, f.eks. webstedsanalyser, også angive bestemte cookies på din harddisk, når du besøger Microsoft-websteder.

Der er flere oplysninger om, hvordan man styrer cookies og tilsvarende teknologier, her.

Lokal software

Nogle funktioner i Azure kan give mulighed for eller kræve, at du installerer lokal software (f.eks. agenter). Denne software indsamler måske data fra dit lokale miljø for at kunne levere de tjenester, du har anmodet om. Lokale agenter indsamler måske også telemetrioplysninger, der sendes til Microsoft med henblik på at drive og forbedre tjenesterne. Du kan finde flere oplysninger om agenter i den relevante tjenestedokumentation.

Deling af oplysninger

Vi afslører ikke kundedata, administratordata, betalingsdata eller supportdata ("dine oplysninger") uden for Microsoft eller vores kontrollerede datterselskaber og associerede selskaber uden din anvisning, eller som det er beskrevet i dine aftaler eller denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Vi tegner lejlighedsvist kontrakt med andre virksomheder angående levering af tjenester (f.eks. kundesupport) på vores vegne. Vi giver evt. disse virksomheder adgang til dine oplysninger, hvis det er nødvendigt i forbindelse med deres engagement. Disse virksomheder er pålagt at holde dine oplysninger fortrolige og må ikke bruge dem til noget andet formål end det, de er hyret til af Microsoft.
 • Vi afslører ikke kundedata for nogen tredjepart (herunder retssystem, anden offentlig myndighed eller civil part, undtagen vores underleverandører) uden din anvisning, eller hvis loven pålægger det. Hvis en tredjepart skulle kontakte os med krav om udlevering af kundedata, vil vi forsøge at få tredjeparten til at anmode om dem direkte fra dig. I denne forbindelse vil vi måske udlevere dine almene kontaktoplysninger til tredjeparten. Hvis vi er tvunget til at udlevere kundedata til en tredjepart, vil vi gøre os kommercielt rimelige bestræbelser på at underrette dig på forhånd, medmindre vi er juridisk forhindret.
 • Microsoft deler evt. administratordata eller betalingsdata med tredjeparter med henblik på at undgå svindel eller behandle betalingstransaktioner.
 • Tjenesterne giver dig måske mulighed for at købe, abonnere på eller bruge tjenester, software og indhold fra andre virksomheder end Microsoft ("Tilbud fra tredjepart"). Hvis du vælger at købe, abonnere på eller bruge et tilbud fra en tredjepart, kan vi give tredjeparten dine administratordata eller betalingsdata, så tredjeparten kan levere sit tilbud til dig (og, afhængig af dine kontaktindstillinger, sende dig reklamemateriale). Disse oplysninger og din brug af et tilbud fra en tredjepart er underlagt tredjepartens gældende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende politikker herfor.
 • Vi vil ikke uden videre reagere på anmodninger om databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger fra dine slutbrugere uden dit forudgående skriftlige samtykke, medmindre det er et lovkrav.

Sikkerhed

Du kan finde flere oplysninger om tjenesternes sikkerhed ved at besøge Center for sikkerhed og rettigheder for Azure.

Dataplacering

Du kan angive det geografiske område for Microsofts datacentre, hvor dine kundedata skal gemmes. Microsoft kan overføre kundedata inden for et større geografisk område (f.eks. i USA eller Europa) af hensyn til dataredundans eller andre formål. Microsoft overfører ikke kundedata uden for det større geografiske område, du angiver (f.eks. fra Europa til USA eller fra USA til Asien), medmindre:

 • Du konfigurerer kontoen til at aktivere dette, herunder via brug af funktioner, der måske ikke aktiverer valg af regionalområde eller måske bruger flere områder, som det er angivet i Center for sikkerhed og rettigheder for Microsoft Azure (som Microsoft måske opdaterer ind imellem, men Microsoft tilføjer ikke undtagelser til eksisterende funktioner i officielle frigivelser), eller
 • Det er nødvendigt for at yde kundesupport, foretage fejlfinding af tjenesten eller overholde juridiske krav.

Microsoft bestemmer eller begrænser ikke de områder, hvorfra du eller dine slutbrugere kan få adgang til eller flytte kundedata.

I henhold til ovenstående begrænsninger kan kundedata, som Microsoft behandler på dine vegne, blive overført til og gemt og behandlet i USA eller ethvert andet land, hvor Microsoft eller dets associerede selskaber eller underleverandører har faciliteter. Du kan udpege Microsoft til at foretage en sådan overførsel af kundedata til et sådant land og til at opbevare og behandle kundedata med det formål at levere tjenesterne. Microsoft overholder det amerikanske handelsministeriums anbefaling af EU's Safe Harbor- og den schweiziske Safe Harbor-rammeaftale med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af data fra EU, EØS og Schweiz.

Microsoft-konto

For at få adgang til tjenesterne, skal du eller dine brugere måske logge på med en Microsoft-konto eller en anden godkendelsesmekanisme. Brug af en Microsoft-konto er underlagt erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, som er anført her. Når du logger på én Microsoft-tjeneste, kan du eventuelt automatisk blive logget på andre Microsoft-tjenester, der bruger disse legitimationsoplysninger.

Preview-versioner

Preview-versioner, betaversioner eller andre foreløbige Azure-tjenester ("Preview-versioner") er valgfrie evalueringsversioner af de tjenester, som Microsoft tilbyder for at skaffe kundefeedback inden den officielle frigivelse. I dette afsnit beskrives de anderledes eller ekstra vilkår, der gælder specifikt for Preview-versioner:

 • Administratordata: Vi kontakter dig evt. for at få din feedback på Preview-versionen eller din interesse for fortsat at bruge den efter den officielle frigivelse.
 • Kundedata: Vi bruger måske kundedata fra Preview-versioner til at forbedre Preview-versionen, tjenesterne og relaterede Microsoft-produkter og -tjenester.
 • Geografisk placering af kundedata: Preview-versioner giver måske ikke mulighed for valg af geografisk område eller bruger måske flere geografiske områder, som det er angivet i Center for sikkerhed og rettigheder for Microsoft Azure.
 • Sikkerhed: Preview-versioner kan have færre eller andre sikkerhedsforanstaltninger end dem, der typisk findes i tjenesterne. Visse kundedata kan være særligt følsomme for dig eller din organisation og kræver måske derfor et sikkerhedsniveau, som ikke findes i Preview-versionerne.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opdaterer af og til vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, så de afspejler ændringer i vores tjenester og kundefeedback. Når vi udsender ændringer til en erklæring, reviderer vi datoen for "sidst opdateret" øverst i erklæringen. Hvis der er væsentlige ændringer af erklæringen eller til, hvordan Microsoft vil bruge dine oplysninger, giver vi dig besked ved enten at udsende en besked om sådanne ændringer, før de træder i kraft, eller ved at sende en besked direkte til dig. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemse erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger for de produkter og tjenester, du bruger, så du ved, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Sådan kan du kontakte os

Microsoft sætter pris på dine kommentarer. Hvis du mener, at Microsoft ikke overholder sine forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhed, bedes du kontakte os via Kundesupport eller vores webformular om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores postadresse er:

Microsoft Privacy
Azure Platform Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited er vores databeskyttelsesrepræsentant for EØS og Schweiz. Databeskyttelsesrepræsentanten hos Microsoft Ireland Operations Limited kan kontaktes på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn.: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Irland