Snadná migrace stávajících aplikací

Využijte možnost snadné migrace stávajících aplikací do kontejnerů a jejich spouštění v rámci služby Kubernetes spravované Azure (AKS). K řízení přístupu využijte integraci s Azure Active Directory a pro přístup k potřebným datům služeb Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, využijte OSBA (Open Service Broker for Azure).

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Uživatel převede stávající aplikaci na kontejner nebo kontejnery a publikuje image kontejneru do služby Azure Container Registry.

Pomocí webu Azure Portal nebo příkazového řádku uživatel nasadí kontejnery do clusteru AKS.

K řízení přístupu k prostředkům AKS se používá Azure Active Directory.

Ke službám Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete snadno přistupovat s využitím OSBA (Open Service Broker for Azure).

Volitelně je možné nasadit AKS s virtuální sítí.

  1. 1 Uživatel převede stávající aplikaci na kontejner nebo kontejnery a publikuje image kontejneru do služby Azure Container Registry.
  2. 2 Pomocí webu Azure Portal nebo příkazového řádku uživatel nasadí kontejnery do clusteru AKS.
  3. 3 K řízení přístupu k prostředkům AKS se používá Azure Active Directory.
  1. 4 Ke službám Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete snadno přistupovat s využitím OSBA (Open Service Broker for Azure).
  2. 5 Volitelně je možné nasadit AKS s virtuální sítí.