Zjednodušení nasazení a správy aplikací založených na mikroslužbách

AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných klíčů.

Simplify the deployment and management of Microservices-based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices-based applications12345567778

K odeslání změn na GitHub využijte integrované vývojové prostředí, například Visual Studio.

GitHub zahájí v Azure DevOps nové sestavení.

Azure DevOps zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.

Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.

K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.

Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a weby.

Správce má k aplikacím přístup přes samostatný portál pro správu.

Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.

  1. 1 K odeslání změn na GitHub využijte integrované vývojové prostředí, například Visual Studio.
  2. 2 GitHub zahájí v Azure DevOps nové sestavení.
  3. 3 Azure DevOps zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.
  4. 4 Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.
  1. 5 K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.
  2. 6 Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a weby.
  3. 7 Správce má k aplikacím přístup přes samostatný portál pro správu.
  4. 8 Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.