Azure Kubernetes Service (AKS)

Vysoce dostupná, zabezpečená a plně spravovaná služba Kubernetes

Rychlejší dodávání, snadný provoz a škálování bez obav

Využijte možnost jednoduššího nasazování a správy kontejnerizovaných aplikací s využitím plně spravované služby Kubernetes. Azure Kubernetes Service (AKS) nabízí bezserverovou platformu Kubernetes, integrované prostředí kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) a zabezpečení a zásady správného řízení na podnikové úrovni. Spojte své vývojové a provozní týmy na jediné platformě a umožněte jim rychle vytvářet, dodávat a škálovat aplikace bez obav.

Elastické zřizování další kapacity bez nutnosti spravovat infrastrukturu a s možností přidat automatické škálování a triggery řízené událostmi prostřednictvím KEDA

Rychlejší komplexní vývojové prostředí s využitím Azure Dev Spaces včetně integrace s nástroji Visual Studio Code pro Kubernetes, Azure DevOps a Azure Monitorem

Rozšířená správa identit a přístupu s využitím Azure Active Directory a vynucování dynamických pravidel napříč několika clustery s využitím služby Azure Policy

Dostupnost ve více oblastech, než nabízí jakýkoli jiný poskytovatel cloudu

Urychlení vývoje kontejnerizovaných aplikací

Využijte možnost snadno definovat, nasazovat, ladit a upgradovat i ty nejsložitější aplikace Kubernetes a automaticky kontejnerizovat aplikace. Vyvíjejte a testujte aplikace založené na mikroslužbách s využitím Dev Spaces, aniž byste museli napodobovat závislosti.

Přidejte do svých clusterů AKS plnohodnotný kanál CI/CD s automatizovanými rutinními úlohami a nastavte strategii testovacího nasazení pomocí několika kliknutí. Podrobná sledovatelnost vašich nasazení vám umožní detekovat selhání v rané fázi a optimalizovat kanály.

Získejte přehled o svém prostředí s využitím telemetrie roviny řízení, agregace protokolů a stavu kontejnerů, který je k dispozici na webu Azure Portal a automaticky nakonfigurovaný pro clustery AKS.

Projít základy DevOps

Zvýšení provozní efektivity

Spolehněte se na integrované automatizované zřizování, opravy, monitorování a škálování. Toto prostředí ve stylu zaškrtávacích políček vám pomůže zajistit rychlé zprovoznění a minimalizuje údržbu infrastruktury.

 • Využijte možnost snadného zřizování plně spravovaných clusterů s automaticky nakonfigurovanými možnostmi monitorování na základě systému Prometheus.
 • Využijte Azure Advisor k optimalizaci nasazení Kubernetes s využitím individuálních doporučení v reálném čase, která se zakládají na našich znalostech nabytých během spolupráce s tisíci podnikovými zákazníky.
 • V Kubernetes bez serveru můžete elasticky přidávat další výpočetní kapacitu během několika sekund, aniž byste si museli dělat starosti se správou infrastruktury.
 • Redundance napříč skupinami dostupnosti vám umožní dosáhnout vyšší dostupnosti a lepší ochrany aplikací před selháními datacenter.

Informace o bezserverové platformě Kubernetes

Provoz jakékoli úlohy v cloudu, na hraničních zařízeních nebo v hybridním prostředí

Využijte možnost orchestrovat jakýkoli typ úloh spuštěných v libovolném prostředí. Azure pro vás má to správné řešení, ať už chcete přenést aplikace .NET do kontejnerů Windows Serveru, modernizovat aplikace v Javě v kontejnerech Linuxu nebo spouštět aplikace mikroslužeb ve veřejném cloudu, na hraničních zařízeních nebo v hybridních prostředích.

Seznamte se se základními koncepty Kubernetes a v produkčním prostředí uplatňujte osvědčené postupy.

Běžné způsoby použití Azure Kubernetes Service (AKS)

Můžete migrovat své stávající aplikace do cloudu, vytvářet složité aplikace využívající strojové učení nebo využít flexibilitu, kterou nabízí architektura mikroslužeb.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte možnost snadné migrace aplikace do kontejnerů a spuštění v rámci AKS. K řízení přístupu využijte integraci s Azure Active Directory a pro přístup k potřebným datům služeb Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, využijte technologii Open Service Broker pro Azure.

  Tok

  1. 1 Převeďte stávající aplikaci na kontejner nebo kontejnery a publikujte image kontejneru do služby Azure Container Registry.
  2. 2 Pomocí webu Azure Portal nebo příkazového řádku uživatel nasadí kontejnery do clusteru AKS.
  3. 3 K řízení přístupu k prostředkům AKS využijte Azure Active Directory.
  4. 4 Ke službám Azure zajištěným smlouvou SLA, jako je Azure Database for MySQL, můžete snadno přistupovat s využitím technologie Open Service Broker pro Azure.
  5. 5 Volitelně můžete nasadit AKS s virtuální sítí.
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných klíčů.

  Tok

  1. 1 K odeslání změn na GitHub využijte integrované vývojové prostředí, například Visual Studio.
  2. 2 GitHub zahájí v Azure DevOps nové sestavení.
  3. 3 Azure DevOps zabalí mikroslužby do kontejnerů a nasdílí je do služby Azure Container Registry.
  4. 4 Kontejnery se nasadí do clusteru AKS.
  5. 5 K zabezpečení přístupu k prostředkům se používá Azure Active Directory.
  6. 6 Uživatelé ke službám přistupují před aplikace a weby.
  7. 7 Správce má k aplikacím přístup přes samostatný portál pro správu.
  8. 8 Mikroslužby k ukládání a načítání informací používají databáze.
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  DevOps a Kubernetes – společně to jde líp. Implementací zabezpečených postupů DevOps v Azure společně s protokolem Kubernetes zajistíte správný poměr rychlosti a zabezpečení, který vám umožní rychleji doručovat kód ve velkém měřítku. Nastavte kolem vývojových procesů ochranné mantinely s využitím CI/CD a dynamických zásad a zrychlete smyčku zpětné vazby s využitím setrvalého monitorování. Využijte Azure Pipelines k rychlému doručování a současně pomocí Azure Policy zajistěte vynucování nejdůležitějších zásad. Pro vaše kanály buildu a verze Azure poskytuje možnosti sledování a umožňuje také změnu konfigurace a využití auditu dodržování předpisů.

  Tok

  1. 1 Rychlé iterování, testování a ladění různých částí aplikace současně v jednom clusteru Kubernetes
  2. 2 Kód se sloučí do úložiště GitHub a služba Azure Pipelines potom spustí automatizovaná sestavení a testy.
  3. 3 Image kontejneru je registrovaná ve službě Azure Container Registry.
  4. 4 Clustery Kubernetes se zřizují pomocí nástrojů, jako je Terraform. Diagramy Helmu, nainstalované Terraformem, definují požadovaný stav prostředků a konfigurací aplikací.
  5. 5 Operátoři vynutí zásady správného řízení nasazení do clusteru AKS.
  6. 6 Kanál verze při každé změně kódu automaticky postupuje podle předem definované strategie nasazení.
  7. 7 Do kanálu CI/CD se přidá vynucování zásad a auditování s využitím Azure Policy.
  8. 8 K zajištění telemetrie aplikací, monitorování stavu kontejnerů a analýz protokolů v reálném čase se použije Azure Monitor.
  9. 9 Podrobné přehledy se využijí k řešení potíží a k předání do plánů dalších sprintů.
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Přehled
  2. Tok

  Přehled

  Využijte virtuální uzel služby AKS ke zřizování podů ve službě Azure Container Instances, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů ve službě Azure Container Instances. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

  Tok

  1. 1 Registrace kontejneru ve službě Azure Container Registry.
  2. 2 Ze služby Azure Container Registry se přetahují image kontejneru.
  3. 3 Když provoz přichází ve vlnách, virtuální uzel AKS, což je implementace Virtual Kubeletu, ve službě Azure Container Instances zřizuje pody z AKS.
  4. 4 Kontejnery Azure Container Instances a AKS zapisují do sdíleného úložiště dat.