Co je Azure?

Azure je otevřená, flexibilní cloudová platforma, která umožňuje rychlou tvorbu, nasazení a správu aplikací napříč globální sítí datových center spravovaných Microsoftem. Můžete vytvářet aplikace a používat k tomu libovolný jazyk, nástroj nebo platformu. Aplikace ve veřejném cloudu můžete integrovat do stávajícího prostředí IT.

Nepřetržitý provoz. Pořád v chodu.

Výpočetní SLA pro Azure je 99,95 %. Můžete vytvářet a spouštět vysoce dostupné aplikace, aniž byste se museli soustředit na infrastrukturu. Azure nabízí automatické opravy OS a služeb, integrované vyrovnávání síťového zatížení a odolnost proti hardwarovým haváriím. Podporuje model nasazení aplikací, který umožňuje upgrade bez výpadků.

Otevřenost

Při tvorbě aplikací v Azure můžete použít jakýkoliv jazyk, platformu nebo nástroj. Funkce a služby jsou přístupné přes otevřené protokoly REST. Klientské knihovny Azure jsou dostupné pro různé programovací jazyky. Vydávají se na základě licence open source a hostují se na webu GitHub.

Neomezené servery. Neomezené úložiště.

V Azure můžete snadno škálovat aplikace na jakoukoliv velikost. S touto plně automatickou, samoobslužnou platformou zajistíte prostředky v řádu minut. Využití prostředků můžete podle potřeby pružně rozšiřovat nebo zužovat. Přitom platíte jenom prostředky, které aplikace používá. Služby Azure jsou dostupné v různých datacentrech po celém světě, abyste mohli aplikace nasazovat co nejblíž zákazníkům.

Výkonné funkce

Azure je pružná cloudová platforma, která vyhovuje potřebám každé aplikace. Umožňuje spolehlivě hostovat a škálovat kód aplikace v rámci výpočetních rolí. Data můžete ukládat do relačních databází SQL, tabulkových úložišť typu NoSQL nebo nestrukturovaných úložišť objektů blob. K dolování dat můžete používat služby Hadoop a business intelligence. Azure má odolné funkce zasílání zpráv, které můžete využít ke škálování distribuovaných aplikací nebo k poskytování hybridních řešení, které běží částečně v cloudu a částečně v místním prostředí. Distribuované ukládání do mezipaměti a služby CDN umožňují snižovat latenci a zajistit skvělý výkon aplikací kdekoliv na světě.

Začněte ještě dnes vytvářet skvělé aplikace.

Solutions

Azure

Unlimited Possibilities

Azure is an open and flexible cloud platform that enables you to quickly build, deploy and manage applications across a global network of Microsoft-managed datacenters.

Learn more

Virtual Machines

You bring it, we run it

Azure provides on-demand infrastructure that scales and adapts to your changing business needs. Whether you are creating new applications or running existing applications we provide the best price-performance and end-to-end support.

Learn more

Mobile Apps

Cloud connect your app

Azure makes it fast and easy to build mobile apps that scale. Within minutes, you can store data in the cloud, authenticate users, and push notifications to millions of devices.

Learn more

Web Applications

Create, Publish, Scale

Azure offers secure and flexible development, deployment, and scaling options for any sized Web application. Leverage your existing tools to create and deploy applications without the hassle of managing infrastructure.

Learn more

Media

Ingest, Encode, Stream

Azure Media Services allows you to build scalable, cost effective, end-to-end media distribution solutions that can stream media to Adobe Flash, Android, iOS, Windows, and other devices and platforms.

Learn more

Storage, Backup, and Recovery

Gain peace of mind

Azure provides scalable, durable cloud storage, backup, and recovery solutions for any data. It works with the infrastructure you already have to cost-effectively enhance your business continuity strategy and provide storage required by your cloud applications.

Learn more

Identity & Access Management

Enterprise cloud directory

Azure Active Directory delivers an enterprise ready cloud identity service enabling a single sign-on experience across cloud and on-premises applications. It allows multi-factor authentication for added security and compliance.

Learn more

Big Data

New Insights. Unlocked.

Reveal new insights and drive better decision making with Azure HDInsight, a Big Data solution powered by Apache Hadoop. Surface those insights from all types of data to business users through Microsoft Excel.

Learn more

Dev and Test

Develop and test applications faster

Azure enables you to develop and test applications faster, at reduced cost, and with the flexibility to deploy in the cloud or on-premises.

Learn more